M A N I F E S T

1

Arquitectura

Fem del col·legi la casa de l'arquitectura i dels arquitectes, la casa de la bona arquitectura entesa com el bon fer de la diversitat dels arquitectes, connectats a la realitat social.

2

Diversitat professional

L'arquitectura té moltes expressions/ocupacions i totes són arquitectura. El col·legi ha de ser per a totes i tots. Fem de les seves seus un lloc de trobada, ampli i generós per a tothom.

3

Nova governança

Una governança de baix a dalt, on la participació responsable sigui l’objectiu. Hem de decidir que volem què sigui el col·legi en el seu dia a dia i no un cop cada 4 anys. Fem un col·legi transparent, net, ètic i compromès, donant servei i treballant per servir-te cada dia millor.

4

Empoderament

Fem un col·legi que empoderi a tots i cadascú de nosaltres, col·legiades i col·legiats. Empoderem als col·lectius grans i petits d'arreu de Catalunya, a totes les iniciatives, projectes i anhels, perquè el col·legi el fem entre totes i tots.

5

Enfocament  social

Fem un col·legi atent, compromès, posicionat i amb veu pròpia en els debats, neguits i problemàtiques de la societat. Un col·legi que et pregunta i escolta per posicionar-se. El Col·legi com a lloc de debat propi i de la societat.

6

Igualtat de gènere

Fem un col·legi compromès, de manera activa, amb les totes les sensibilitats; fent-les visibles en tots els àmbits col·legials.

7

Economia col·laborativa

Donem suport i mitjans a qui vulgui generar activitats o interactuar amb els seus companys/companyes. El Col·legi com a viver d’activitats col·laboratives, recerca i generació de pensament divers.

8

Deontologia

Fem un col·legi que vetlli pel compromís ètic de la professió envers la societat.

9

Defensa de les cultures

Defensem les cultures, com a motor, com acció, com a debat i com a vida. Defensem així mateix el patrimoni, l’educació i l’estat del benestar, així com el compromís amb la universitat. Des del debat, el suport i la interlocució per a la millora en l’aprenentatge per fer arquitectura i per un millor servei a la societat a qui es deu.

10

Transparència

Transparència i traçabilitat en el control pressupostari. Cada col·legiat/col·legiada, en cada moment i des de la implantació de la comptabilitat analítica ha de controlar  on es gasta el què aporta i decidir la seva idoneïtat

#OBRIMELCOAC

E Q U I P 

ENRIC MIR I TEIXIDOR 
CARLA HABIF HASSID BOZZO
MAITE RUF I ALMIRALL
FIDELA FRUTOS I SCHWÖBEL 
ALBERT COLOMER I BUSQUETS 
IGNASI BARDERA COLLAZOS  

NÚRIA LLAVERÍAS I BAQUÉS 
ANA ZUBELZU VIARJE 
JOAN IGNASI RIERA I MAS 
AMAYA MARTÍNEZ MARCOS 
RICARDO RAMON VERGARA FRANCESCHI
MIQUEL NIETO I GARCÍA MARC SOLANS AGUADO
VICTOR VALLS PRAT
JAVIER PEÑA PÉREZ 
BETH TAYÀ
ARIADNA ALVAREZ GARRETA 
ORIOL HOSTENCH RUIZ 
CARLOTA CASANOVA CALVO 
MERITXELL CUARTERO CAVALLÉ 
RUBÈN PINEDA RICART 
MARC MANZANO SALÓ 
JULIAN ESCOBAR 
JUAN CORRA OTERO 
MARIA SOLEDAD FREIRE VENEGAS 
NAGORE LINARES BIVONA
LARA FERRER
ALMUDENA BADIA
MARC RIBOT
JUDIT CALVERAS
BERTA BARDI MILÀ 
DANIEL GARCÍA-ESCUDERO 

Actes previstosDILLUNS 7


BARCELONA ETSAB 13h 
Debat a tres bandes

BARCELONA COAC 19h
Debat a tres bandes

"Jo vull obrir el COAC a la participació"

AMAYA MARTÍNEZ MARCOS

Una plataforma de participació per construir un COAC  més obert, transparent i participatiu en creació de nous projectes i presa de decisions, de baix a dalt i no només un cop cada 4 anys. Incorporant  tots els vessants laborals dels arquitectes i actualitzant l’antiga l’Oficina de participació ciutadana.

"Jo vull obrir el COAC a la universitat i a la docència"

BERTA BARDÍ MILÀ

Un COAC capaç de vehicular les pràctiques professionals més innovadores com a estímul i model per a la Universitat. La formació dels futurs arquitectes ha d’apropar-se a la realitat professional. Recollir les pràctiques i reflexions més enriquidores per incorporar-les al debat docent.

"Jo vull obrir el COAC a les Dones"

CARLA HABIF HASSID

Per una arquitectura i un urbanisme inclusiu. Perquè la mirada feminista sigui incorporada transversalment a la transformació de les ciutats i de els seus edificis. Perquè quan es parla de regeneració urbana es defineixin els espais per VIURE, on la clau per a la rehabilitació i planejament de les ciutats sigui la vida quotidiana de les persones.

"Jo vull obrir el COAC a la formació i educació dels futurs arquitectes"

DANIEL GARCÍA-ESCUDERO

Preparar als arquitectes per formular solucions a la degradació social i funcional de molts assentaments humans. El COAC ha de treballar amb l’acadèmia per millorar la formació, amb mètodes vinculats a la realitat local i global. Que respongui tant a l’interès de la pròpia disciplina, com al de clients, usuaris i la indústria de la construcció.

"Jo vull obrir el COAC a totes i a tots"

NÚRIA LLAVERÍAS 

Un COAC que promogui l’empoderament dels arquitectes, la nova forma de governança i la transparència econòmica permetran desenvolupar les seves  iniciatives. Amb la participació responsable, podran incidir en la presa de decisions en aquells temes que afecten a tot el col·lectiu.

"Jo vull OBRIR el COAC a les Noves tecnologies"

IGNASI BARDERA COLLAZOS

El COAC està més lluny que mai dels seus usuaris. Mitjançant les noves tecnologies pretenc crear una intensa relació - bidireccional- usuari/col·legi, facilitar l’ús quotidià del COAC i expandir els seus horitzons més enllà del col·lectiu d’arquitectes.

"Jo vull obrir el COAC a la pluralitat"

ENRIC MIR TEIXIDOR

Per això aprofito aquest espai per fer-me meus tots els desitjos dels meus companys de candidatura. Els seus propòsits són els meus i per fer-los realitat treballaré si la nostra proposta surt escollida.

"Jo vull obrir el COAC a la diversitat professional"

NAGORE LINARES

Els canvis dels darrers anys, han portat molts arquitectes a dedicar-se a activitats professionals molt diverses. Jo vull obrir al COAC a totes i tots, perquè ens dediquem al que ens dediquem, som arquitectes. Vull un COAC del que decideixis ser membre perquè et sentis orgullós, no per la seva obligatorietat per l'exercici de la pràctica professional.

"Jo vull obrir el COAC al patrimoni"

MARC MANZANO SALÓ

Recuperar, valorar i difondre el llegat arquitectònic i atorgar un paper preeminent a la rehabilitació i restauració. I fer-ho a través del desenvolupament de la llei d'arquitectura i del pacte nacional per la renovació urbana, i actualitzant la llei de territori i la Llei del Patrimoni Cultural.

"Jo vull obrir el COAC als arquitectes no col·legiats"

JAVIER PEÑA PÉREZ

Un  terç dels arquitectes a Catalunya no està col·legiat. Molts se senten desprotegits i aïllats del la comunitat professional. Jo vull un COAC que orienti als arquitectes que just surten de l’escola; que doni veu als no col·legiats que treballen per a un tercer; que no oblidi als que no exerceixen.

"Jo vull obrir el COAC al Jovent"

JUDIT CALVERAS CASANOVAS

Una arquitectura i urbanisme no exclusius del món professional. Un nexe d’unió de disciplines, en que el jovent ens sentim part activa. Una simbiosi entre Escola i Col·legi que acabi amb el desconeixement que l’estudiantat tenim del món laboral, i amb les condicions precàries i desigualtats de gènere que afecten doblement a dones joves.

"Jo vull obrir el COAC a la col·laboració entre arquitectes"

MARC SOLANS AGUADO

Recuperar l’essència social humana, i aconseguir grans objectius gràcies a l’esforç col·lectiu. Teixir una xarxa i construir espais d’enriquiment mutu on retrobar-nos, redescobrir les diferents vessants, compartir coneixements, complementar-nos i afavorir la lleialtat i el creixement, en un marc institucional.

"Jo vull obrir el COAC a les comunitats de veïns"

RICARDO R. VERGARA i FRANCESCHI 

Un COAC que assessori a les comunitats de veïns i propietaris amb l’objectiu d’aconseguir benestar social i estalvi energètic i monetari. Que treballi amb administradors de finques i ajuntaments per un correcte assessorament i gestió de la propietat immobiliària.

"Jo vull obrir el COAC als arquitectes"

ANA ZUBELZU

Molts sentim desafecció cap al COAC però hauria de ser casa nostre. Vull obrir a la capacitat de generar Il·lusió, propostes des de baix que trobin resposta i ajuda per a fer-se realitat. Potenciar la cultura, la formació, el coneixement, l’empresa. Perquè el COAC som totes, i tots. Vull un COAC que escolti.

"Jo vull obrir el COAC als honoraris justos"

MIQUEL NIETO

Com un pas més de precarització, van ser abolits els Honoraris obligatoris. Els països de l’UE que en tenen son on qualitat de l’arquitectura i condicions dels arquitectes s’ha mantingut. I com diu la Llei Alemanya d’Honoraris “per a protegir alhora els consumidors” Per això, cal honoraris mínims obligatoris a Catalunya.

"Jo vull obrir el COAC a la sostenibilitat i al compromís per al medi ambient"

FIDELA FRUTOS SCHWÖBEL

Per defensar l’interès col·lectiu ambiental en l’àmbit professional, institucional i ciutadà. Col·laborant amb les institucions per a millorar la legislació ambiental. Fomentar el debat  permanent per esdevenir capdavanters en reflexions i propostes,  i creant complicitats amb la ciutadania com a part actora en el canvi ambiental.

"Jo vull obrir el COAC a la dimensió social de l’arquitectura"

VICTOR VALLS

Un COAC que aporti solucions, des del debat i en col·laboració amb els agents implicats, a l’assoliment del dret a l’habitatge per a tothom i pautes i criteris per a la gestió del turisme a Barcelona, on l’accés d’aquest afecta el dia a dia de diverses zones de la ciutat i origina un procés de gentrificació.

"Jo vull obrir el COAC al compromís ètic"

MARISOL SOLEDAD FREIRE

Per un COAC que vetlli per una relació equilibrada i solidària entre arquitectes i amb la societat i les institucions, contribuint a la millora de la imatge del nostre col·lectiu professional. Per uns honoraris justos, també per als nostres col·laboradors. Treballar per un nou marc legal que ho recolzi.

"Jo vull obrir el COAC a l'educació"

RUBÈN PINEDA i RICART 

Per una arquitectura present a instituts i escoles. Perquè permet desenvolupar un pensament complex, lligat a les capacitats lògiques, gràfiques, espacials i visuals en escenaris d'aprenentatge culturalment transversals. L'educació és la palanca de canvi que permetrà assolir una ciutadania empoderada, capacitada, amb pensament crític i compromesa en la transformació del seu entorn.

"Jo vull obrir el COAC als arquitectes de capçalera"

BET TAYÀ

Obrir als professional que treballen als pobles i tenen dificultats en fer arribar la seva veu. Ampliar serveis per donar resposta a problemes i necessitats especifiques, amb eines d’interacció transversal que facilitin una comunicació activa, dinàmica, directa i fluïda, impulsant el debat i la participació.

"Jo vull obrir el COAC als arquitectes que fan coses"

ALBERT COLOMER

Perquè no només fent d’Arquitecte n’hi ha prou. Fem altres coses però totes igual de respectables. Vull un COAC transversal, sense límit entre disciplines, on l’arquitectura està per sobre la burocràcia, on ser-ne membre és un prestigi. Un COAC humà, receptiu, transgressor i creatiu, per les Persones que estimen l’Arquitectura.

"Jo vull obrir el COAC als arquitectes catalans arreu del mon"

IGNASI RIERA MAS

Els arquitectes catalans, reconeguts internacionalment, hem començat a desenvolupar projectes a destins impensables fa poc. A més, els joves formats a Catalunya son demandats per despatxos d’altres països. El COAC ha de donar servei i representar al nostre col·lectiu mes enllà de l’àmbit territorial original.

"Jo vull obrir el COAC als i les joves arquitectes"

ALMUDENA BADIA PINILLA

Organitzar xerrades informatives d’ajuda professional i resoldre els dubtes més freqüents: Com començo? Què he de fer? A qui demano ajuda? Quins beneficis té el Coac per a mi? On he d’adreçar-me? Com em plantejo exercir la meva professió? Potenciar la borsa de treball, donar-hi accés des de la modalitat COAC jove, oferir feines de qualitat i establir un servei d’orientació professional.

"Jo vull obrir el COAC a la sostenibilitat econòmica"

MAITE RUF ALMIRALL

Sistematitzar la documentació essencial dels projectes per aconseguir una rendibilitat adequada als estudis d’arquitectura. Obrir debat a barems orientatius, eines d’autogestió dels despatxos, exigències tècniques de projectes i arquitectes, valor econòmic de la feina, implantació del BIM. Trobar solucions a totes les escales.

"Jo vull obrir les finestres del COAC al mon"

ARIADNA ALVAREZ GARRETA

Les corresponsalies connecten el COAC al mon, obrim nous escenaris i horitzons als arquitectes. Actuem en nom del COAC com a enllaç entre els professionals desplaçats i les institucions professionals de cada indret. Pretenem, a partir de l'intercanvi d'informació i l'ajut mutu, augmentar les oportunitats per treballar fora de la forma més qualificada possible.

Alguns dels suports que hem rebut


NURIA LLAVERIAS I BAQUÉS, CARLA HABIF HASSID BOZZO, ENRIC MIR TEIXIDOR, RICARDO VERGARA FRANCESCHI, MARC SOLANS AGUADO, FIDELA FRUTOS SCHWÖBEL, MAITE RUF I ALMIRALL, MIQUEL NIETO I GARCIA, JOAN IGNASI RIERA I MAS, IGNASI BARDERA I COLLAZOS, AMAYA MARTÍNEZ MARCOS, ANA ZUBELZU VIARJE, VICTOR VALLS PRAT, ORIOL HOSTECH I RUIZ, MARC MANZANO SALÓ, ARIADNA ÁLVAREZ GARRETA, CARLOTA CASANOVA CALVO, JORDI PORTAL LIAÑO, MANUEL GOMEZ TRIVIÑO, ROBERT MIR TEIXIDOR, NAGORE LINARES I BIVONA, MARIA SOLEDAD FREIRE VENEGAS, CARLOS FRANCO RODRÍGUEZ, LLUÍS ANGEL DOMÍNGUEZ MORENO, CARLOS TEJADA GÓMEZ DE SEGURA, MARGARITA CASTELLÓN MOLINA, FLAVIA NANZER MORANDI, RAUL MONTES USATEGUI, MANEL SANGENIS GARCIA, PERE FOCHS ÁLVAREZ, BERTA BARDI MILÀ, VIRGINIA TALMON MONDON, JOSEP MARIA TORRENTS, IVAN PETKOV IVANOV, JUAN DIEGO CORRÀ OTERO, MARTA CARDONA CAPDEVILA, CARMEN, ESCODA PASTOR, MATÍAS MARZO USON, PAU PADULLES CASTELLÓ, FRANCESC BALDERA COLLAZOS, MA CLAUDIA CARDELLI I FERNANDEZ, EIISENDA MARTÍ VALLS, JUAN DE SICART RIOS, JOSEP MA SANMARTIN BURGUÉS, HECTOR RESTREPO CALVO, ESTHER FERNANDEZ I BONVEHI, MONTSERRAT REBOLLO ESCRIBANO, CLAUDI ETCHEVERRY, OSCAR MANSERGAS SELLENS, RAMON GODO LLIMONA, MA ELENA CLIMENT VALIENTE, ADRIANA PLASENCIA COMA, NACHO FERRER ORENGA, JOSEP MA FORT MIR,PERE REIG TOMÁS, ALEJANDRA PLASENCIA COMA, ILEANA CARINA LOPEZ ZATTI, RAMON CASENELLES MASSAGUER, PASCUAL HERNÁNDEZ GIL, AITOR ESCUDERO GONZÁLEZ, MIREIA PICORNELL SABATÉ, SONIA GÓMEZ ALBIOL, FRANCESC JAVIER FERRÉS PADRÓ, JOSEP M.BATALLA CASAMITJANA, JOAN VIGORÓS PUIGRÒS, MARGARITA COSTA TROST, ALEX EGEA GUARDIOLA, LLUIS MA LLOVERAS LLEAL, ALBERT CONSEGAL GARCIA, DANIEL CARRERO ZABALA, NÚRIA GARGALLO I GÀLLEGO, JAVIER DE NADAL TRIAS, NESTOR SULKIN, WALTER MARCHISSIO, NESTOR BENITEZ, NÚRIA MIRALLES DEL RIO, NEUS ISART ARNAU, JUAN SANTANA IGLESIAS, CARLES VINARDELL PUIG, CARLES TEIXIDOR FELIP, JOCELYNE MIREILLE DE BOTTON Y HALFON, JOSEP OLIVE SAPERAS, CARLES MADRID ABRIL, JOAN CURÓS VILÀ, MA TERESA ARAGÓ I HERENCIA, EDUARD MIRALLES MILLÓN, DANIEL GARCIA ESCUDERO, LUIS ALEGRE HEIZMANN, AQUILES GONZÀLEZ RAVENTÓS, KARIN ELKE HOFERT FEIX, IBON BILBAO ESPAÑA, JUAN CARLOS MONTIEL, OCTAVIO MESTRE ARAMENDIA, MANUEL GAUSA NAVARRO, ELENA FERNÀNDEZ SALA, ALBERT SAGRERA CUSCÓ, JOSEP LAFONT I POMÉS, JOSEP A. TRIBÓ BUSQUETS, XAVIER GARCIA-MILA LLOVERAS, PILAR GARCÍA ALMIRALL, CRISTINA JOVER FONTANALS, ALFRED LINARES I SOLER, ESTANISLAO ROCA BLANCH, MOISES GALLEGO OLMOS, DORA DURAN PAWLOWSKY, BLANCA ADEMÀ LLOBET, ROGER BADIA REFART, LUCIA ZANDIGIOCOMI, IRIS MARIA SELGAR AGRAMUNT, FRANCESC MONTANER I BENAS, ALBERT PUJOL I TEIXIDOR, ANA GARCIA MATEO, ANNA DEMUNT LLUIS, MARC RIBOT, MARISOL SOLEDAD FREIRE, ARIADNA ALVAREZ GARRETA

Alguns dels suports que hem rebut


NURIA LLAVERIAS I BAQUÉS, CARLA HABIF HASSID BOZZO, ENRIC MIR TEIXIDOR, RICARDO VERGARA FRANCESCHI, MARC SOLANS AGUADO, FIDELA FRUTOS SCHWÖBEL, MAITE RUF I ALMIRALL, MIQUEL NIETO I GARCIA, JOAN IGNASI RIERA I MAS, IGNASI BARDERA I COLLAZOS, AMAYA MARTÍNEZ MARCOS, ANA ZUBELZU VIARJE, VICTOR VALLS PRAT, ORIOL HOSTECH I RUIZ, MARC MANZANO SALÓ, ARIADNA ÁLVAREZ GARRETA, CARLOTA CASANOVA CALVO, JORDI PORTAL LIAÑO, MANUEL GOMEZ TRIVIÑO, ROBERT MIR TEIXIDOR, NAGORE LINARES I BIVONA, MARIA SOLEDAD FREIRE VENEGAS, CARLOS FRANCO RODRÍGUEZ, LLUÍS ANGEL DOMÍNGUEZ MORENO, CARLOS TEJADA GÓMEZ DE SEGURA, MARGARITA CASTELLÓN MOLINA, FLAVIA NANZER MORANDI, RAUL MONTES USATEGUI, MANEL SANGENIS GARCIA, PERE FOCHS ÁLVAREZ, BERTA BARDI MILÀ, VIRGINIA TALMON MONDON, JOSEP MARIA TORRENTS, IVAN PETKOV IVANOV, JUAN DIEGO CORRÀ OTERO, MARTA CARDONA CAPDEVILA, CARMEN, ESCODA PASTOR, MATÍAS MARZO USON, PAU PADULLES CASTELLÓ, FRANCESC BALDERA COLLAZOS, MA CLAUDIA CARDELLI I FERNANDEZ, EIISENDA MARTÍ VALLS, JUAN DE SICART RIOS, JOSEP MA SANMARTIN BURGUÉS, HECTOR RESTREPO CALVO, ESTHER FERNANDEZ I BONVEHI, MONTSERRAT REBOLLO ESCRIBANO, CLAUDI ETCHEVERRY, OSCAR MANSERGAS SELLENS, RAMON GODO LLIMONA, MA ELENA CLIMENT VALIENTE, ADRIANA PLASENCIA COMA, NACHO FERRER ORENGA, JOSEP MA FORT MIR,PERE REIG TOMÁS, ALEJANDRA PLASENCIA COMA, ILEANA CARINA LOPEZ ZATTI, RAMON CASENELLES MASSAGUER, PASCUAL HERNÁNDEZ GIL, AITOR ESCUDERO GONZÁLEZ, MIREIA PICORNELL SABATÉ, SONIA GÓMEZ ALBIOL, FRANCESC JAVIER FERRÉS PADRÓ, JOSEP M.BATALLA CASAMITJANA, JOAN VIGORÓS PUIGRÒS, MARGARITA COSTA TROST, ALEX EGEA GUARDIOLA, LLUIS MA LLOVERAS LLEAL, ALBERT CONSEGAL GARCIA, DANIEL CARRERO ZABALA, NÚRIA GARGALLO I GÀLLEGO, JAVIER DE NADAL TRIAS, NESTOR SULKIN, WALTER MARCHISSIO, NESTOR BENITEZ, NÚRIA MIRALLES DEL RIO, NEUS ISART ARNAU, JUAN SANTANA IGLESIAS, CARLES VINARDELL PUIG, CARLES TEIXIDOR FELIP, JOCELYNE MIREILLE DE BOTTON Y HALFON, JOSEP OLIVE SAPERAS, CARLES MADRID ABRIL, JOAN CURÓS VILÀ, MA TERESA ARAGÓ I HERENCIA, EDUARD MIRALLES MILLÓN, DANIEL GARCIA ESCUDERO, LUIS ALEGRE HEIZMANN, AQUILES GONZÀLEZ RAVENTÓS, KARIN ELKE HOFERT FEIX, IBON BILBAO ESPAÑA, JUAN CARLOS MONTIEL, OCTAVIO MESTRE ARAMENDIA, MANUEL GAUSA NAVARRO, ELENA FERNÀNDEZ SALA, ALBERT SAGRERA CUSCÓ, JOSEP LAFONT I POMÉS, JOSEP A. TRIBÓ BUSQUETS, XAVIER GARCIA-MILA LLOVERAS, PILAR GARCÍA ALMIRALL, CRISTINA JOVER FONTANALS, ALFRED LINARES I SOLER, ESTANISLAO ROCA BLANCH, MOISES GALLEGO OLMOS, DORA DURAN PAWLOWSKY, BLANCA ADEMÀ LLOBET, ROGER BADIA REFART, LUCIA ZANDIGIOCOMI, IRIS MARIA SELGAR AGRAMUNT, FRANCESC MONTANER I BENAS, ALBERT PUJOL I TEIXIDOR, ANA GARCIA MATEO, ANNA DEMUNT LLUIS, MARC RIBOT.