M A N I F E S T

El Grup DDD som una candidatura reivindicativa i testimoni de que el canvi radical és necessari i és possible. Perquè la representació actualment arriba només a una majoria d'un 20% dels votants de les i els 10.000 col·legiats. Mentre el 80% restant + els 5.000 no col·legiats s’absten per no veure’s representat en aquest model de col·legi. Nosaltres creiem que és possible de canviar per que s'apropi i el faci seu aquesta majoria silenciosa.

1

Arquitectura

Fem del col·legi la casa de l'arquitectura i dels arquitectes, la casa de la bona arquitectura entesa com el bon fer de la diversitat dels arquitectes, connectats a la realitat social.

2

Diversitat professional

L'arquitectura té moltes expressions/ocupacions i totes són arquitectura. El col·legi ha de ser per a totes i tots. Fem de les seves seus un lloc de trobada, ampli i generós per a tothom.

3

Nova governança

Una governança de baix a dalt, on la participació responsable sigui l’objectiu. Hem de decidir que volem què sigui el col·legi en el seu dia a dia i no un cop cada 4 anys. Fem un col·legi transparent, net, ètic i compromès, donant servei i treballant per servir-te cada dia millor.

4

Empoderament

Fem un col·legi que empoderi a tots i cadascú de nosaltres, col·legiades i col·legiats. Empoderem als col·lectius grans i petits d'arreu de Catalunya, a totes les iniciatives, projectes i anhels, perquè el col·legi el fem entre totes i tots. Per l’apoderament d’arquitectes joves i acabar amb unes condicions precàries que fa tants anys que com a col·lectiu arrosseguem.

5

Enfocament social

Fem un col·legi atent, compromès, posicionat i amb veu pròpia en els debats, neguits i problemàtiques de la societat. Un col·legi que et pregunta i escolta per posicionar-se. El Col·legi com a lloc de debat propi i de la societat.

6

Igualtat de gènere

Fem un col·legi compromès, de manera activa, amb les totes les sensibilitats; fent-les visibles en tots els àmbits col·legials.

7

Economia col·laborativa

Donem suport i mitjans a qui vulgui generar activitats o interactuar amb els seus companys/companyes. El Col·legi com a viver d’activitats col·laboratives, recerca i generació de pensament divers.

8

Deontologia

Fem un col·legi que vetlli pel compromís ètic de la professió envers la societat.

9

Defensa de les cultures

Defensem les cultures, com a motor, com acció, com a debat i com a vida. Defensem així mateix el patrimoni, l’educació i l’estat del benestar, així com el compromís amb la universitat. Des del debat, el suport i la interlocució per a la millora en l’aprenentatge per fer arquitectura i per un millor servei a la societat a qui es deu.

10

Transparència

Transparència i traçabilitat en el control pressupostari. Cada col·legiat/col·legiada, en cada moment i des de la implantació de la comptabilitat analítica ha de controlar  on es gasta el què aporta i decidir la seva idoneïtatParticipa!

Pots contactar amb nosaltres si tens dubtes, suggeriments, crítiques o propostes per a millorar el COAC. La nostra és una candidatura oberta a persones i a idees.

info@obrimelcoac.cat
Instagram
Twitter

#OBRIMELCOAC_DDD

E Q U I P
 
Degana
CARLA HABIF HASSID BOZZO

Secretària
NÚRIA LLAVERÍAS I BAQUÉS

Tresorera
 FIDELA FRUTOS I SCHWÖBEL

Vocals
MARC SOLANS I AGUADO
MARC RIBOT CUARTERO
ENRIC MIR I TEIXIDOR 

CARLA HABIF HASSID
Linkedin
NÚRIA LLAVERÍAS 
Linkedin
FIDELA FRUTOS SCHWÖBEL
Linkedin
MARC SOLANS AGUADO
Linkedin
MARC RIBOT CUARTERO
Linkedin
ENRIC MIR TEIXIDOR
Linkedin

Grup DDD


El Grup DDD es va forjar els 90 per un grup d’arquitectes que reivindicaven que la casa dels i les arquitectes podia ser una altra al COAC dels 90. Aquest ha estat l’objectiu des de la critica constructiva i el treball, sigui des de fora del COAC, des de l’Assemblea o participant en els òrgans de govern entre el 2006 i el 2018.

En no aconseguir el canvi volgut, només accions; el 2018 ens varem presentar a Deganat sense èxit. L’estructura i la inèrcia dels pocs que voten (20%), majoritàriament, no està pel canvi, i menys per les nostres propostes; d’un arquitect@ un vot, per la democràcia directa o la consulta continua participativa. Quatre anys després de les eleccions passades, 25 anys després dels nostres orígens, seguim creient que és possible una casa de totes i tots amb les propostes esmentades.

L’experiència d’aquest anys de treball ens fan concloure que no és possible el canvi esmentat sense una refundació del COAC. Les candidatures que -fins ara- es presenten, amb totes les bones intencions i millors paraules, volen millorar, en el possible, l’existent i això, -com bé hem experimentat nosaltres-; ens porta al de sempre: un COAC buit d’arquitectes i molt lluny d’aquestes i aquests -joves i grans- i un COAC, buit de soca-rel, excepte per a un grup (menys del 20%) que és el que hi creu, vota i és representat en els seus interessos.

En aquest escenari som conscients que els nostres possibles iguals en voluntats i votants, estan, majoritàriament, entre els 8.000 arquitectes que no voten i els 5.000 arquitectes no col·legiats que voldrien casa però no institució; cosa que ja vàrem experimentar l’any 2018. Per tant des de la nostre condició a la vegada, de coneixedors i de “no participants” (outsiders) del sistema i poder imperant en el COAC, ens presentem.

La candidatura del GrupDDD, com no pot ser d’altre manera està encapçalada per una candidata a Degana. Només ens presentem a òrgans centrals del COAC, en coherència amb el que s’ha explicat.

En cas i supòsit de ser proposta guanyadora iniciarem immediatament un procés de refundació participatiu de consulta continua, de debat, de treball, i d’assemblea i congrés; en la que tots els i les arquitectes tinguin veu i decideixin la construcció de la casa de l’Arquitectura, dels i les arquitectes, oberta a totes i a tots, independentment de com l’exerceixin.