Contacta

Pots contactar amb nosaltres si tens dubtes, suggeriments, crítiques o propostes per a millorar el COAC. La nostra és una candidatura oberta a persones i a idees.

info@obrimelcoac.cat

Facebook
Instagram
Twitter
Vimeo

#OBRIMELCOAC_DDD