Transparència econòmica


33% quotes col·legiats

33% visat

33% ingressos indirectes ITTS i altres

PROJECTE OBRIM EL COAC

1.
Cada col·legiada/col·legiat que vulgui decidirà amb el seu vot els projectes i estratègies del COAC i realitzat en el debat mensual de cada assemblea local, grup temàtic, territorial demarcacional.

2. Cada col·legiada/col·legiat per mitjà de la comptabilitat analítica podrà conèixer el què paga, sigui quota, serveis de visat, serveis itts, cursos formació o qualsevol altre servei.  On es gasta cada euro pagat i la traçabilitat del mateix des  que ella o ell paga fins que es gasta.

3. Cada col·legiada/col·legiat en el seguiment i la traçabilitat del què paga per quota o servei, podrà decidir en cada moment si està d’acord o el grau d’acord amb la mateixa. La transposició de tots els acords i desacords en el debat en assemblees locals i territorials podrà generar canvis de manera àgil no sols en projectes a implementar sinó també en el dia a dia. La decisió és sempre del col·legiat/col·legiada.

4. El pressupost s’articula per garantir el desplegament territorial i sectorial, el dia a dia i per implementar els projectes estratègics. L’energia de tots els col·legiats/col·legiades partícips en implementar el desplegament territorial i sectorial es veu compensada segons la seva implicació com a mínim en descomptes de part o la totalitat de la quota. Per implicacions superiors hi haurà sistemes transparents de compensar econòmicament o d’altra manera llur implicació.

#OBRIMELCOAC_DDD