Participació i empoderament

Per a nosaltres la participació no és un valor afegit, és l'essència de la nostra proposta. Volem crear una plataforma de participació per construir un COAC més obert i transparent. Estem generant estructures perquè la participació en nous projectes i la presa de decisions sigui de baix a dalt i no només un cop cada 4 anys. Incorporant tots els vessants laborals dels arquitectes i actualitzant l'antiga l'Oficina de participació ciutadana.

Empoderament és una paraula buida si no ens dotem d'eines per posar en valor les potencialitats dels membres del Coac. Creiem que la millor manera d'aconseguir-ho és oferir sistemes de fàcil accés a la Junta del COAC, per fer propostes o demanar explicacions no sigui un periple farragós. Construïm un Coac horitzontal.

#OBRIMELCOAC_DDD